Karabağlar belediye personeline "ayrımcılık ve önyargılar" konulu eğitim verildi.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim kapsamında İl Müdürlüğümüz Personeli

    Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim kapsamında İl Müdürlüğümüz Personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Bilge DEMİR tarafından "ayrımcılık ve ön yargılar" konulu eğitim verildi.
   Eğitimin ilk bölümünde göç idaresi müdürlüğü olarak yabancılara sunmuş olduğumuz hizmetler, yabancıların sahip oldukları haklar, uymak zorunda oldukları yükümlülükler konularında bilgilendirme yapılırken, ikinci bölümde özellikle Geçici Koruma statüsünde bulunan Suriye Uyruklu yabancılar hakkında yaygın olarak söylenilen mitler konusunda açıklamalar yapıldı.
   Toplantıya katılım gösteren çalışanların çoğunluğu olumlu geri bildirimde bulunarak kendi hayatlarında yaşadıkları ayrımı ve önyargılı tutumları paylaşarak farkındalıklarını arttırdıklarını ifade etmişlerdir.
Kayıt: 26.3.2019
Güncelleme:26.3.2019
Paylaş


WS05